• Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ma na celu:
  • zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami bhp na stanowiskach pracy,
  • wyposażenie uczestników szkoleń w niezbędna wiedzę teoretyczną,
  • zapoznanie uczestników szkoleń z obowiązkami osób kierującymi pracownikami,
  • wyposażenie uczestników szkoleń w wiedzę z zakresu bezpiecznych metod pracy,
  • podniesienie świadomości skutków zagrożeń występujących w trakcie pracy,
  • nabycie przez uczestników szkoleń umiejętności dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia szkoleń podległych pracowników, w tym głównie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 • Szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają się po rozpoczęciu pracy:
  • do 6 miesięcy - pracodawcy i kierujący pracownikami
  • do 12 miesięcy - pozostali


  Okresowe szklenia odbywają się :

  • co 1 rok - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • co 3 lata - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowych
  • co 5 lat - pozostali